Ledarnas tecken

På turer kommunicerar ibland ledaren med gruppen med hjälp av vissa rörelser. Syftet är givetvis att hon/han vill göra oss uppmärksamma på något. Nedan visas de tre tecken som används av ledaren och som du bör lära dig för att höja säkerheten på isen. När du ser ledaren göra något av tecknen upprepar du själv tecknet för att visa att du uppmärksammat uppmaningen samtidigt som signalen sprids till åkare längre bak i gruppen.

fara.gif (5386 bytes)
Stopp
Ledaren sträcker ut båda armarna.
Tecknet betyder omedelbart stopp.
Fara
Ledaren pekar mot något med hela armen. Tecknet används för att visa på
 t ex råkar, svaga områden eller stenar i färdriktningen. Upprepa tecknet och följ ledarens spår.
Åk på led med avstånd
Ledaren sträcker upp en arm i luften. Tecknet visas vanligtvis när isen är tunn och betyder att gruppen ska hålla sig på ett led med ordentligt avstånd mellan åkarna.

Illustrationer Magnus Ingeström
Dokumentet uppdaterat 2011-11-22