Verksamhetsidé

LLK logotypeVälkommen till Linköpings långfärdskridskoklubb, LLK, Sveriges största klubb med enbart skridskoåkning på programmet. Vi åker normalt i Östergötland, ett helt fantastiskt långfärdsskridskolandskap som varje säsong erbjuder underbara långfärdsskridskomöjligheter. Långfärdsskridskoåkning är klubbens huvudintresse men vi är även aktiva inom rullskridskoåkning som ett bra komplement till skridskoåkning på is.

LLK samlar de som redan kan åka långfärdskridskor. LLK har inga åldersbegränsningar utan ser det som mycket stimulerande att vi har medlemmar i alla åldrar.
Vi förväntar oss att du som är intresserad av medlemskap kan åka 20 km på långfärdskridskor och har full utrustning. Vi vill att du som önskar bli medlem utnyttjar erbjudandet från LLK att tidigt på säsongen gå på välkommenkväll. Då får du möjlighet att, innan du blir medlem, åka på välkommentur med LLKs ledare. LLKs målsättning är att ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar att komma ut på skridskoisar under säkra former.

Klubben arrangerar upp till ett par hundra långfärdskridskoturer i olika svårighetsgrader från det att första isen lägger sig till att den sista isen går upp, normalt november-april.
LLK arrangerar normalt turer inom Östergötland men det händer att klubben vid fina islägen rapporterar och åker till andra åkområden i Sverige, oftast till angränsande landskap.

Sett till LLKs storlek drivs klubben på ett helt unikt sätt. Samtliga personer som är engagerade i LLK bidrar helt ideellt till att denna omfattande verksamhet fungerar. Det är viktigt att du som kommer i kontakt med klubben första gången noterar detta och har ett förhållningssätt till klubbens verksamhet som innebär en positiv vilja att stötta att detta fortsätter att fungera på ideell basis. Du som vill engagera dig är alltid välkommen att bidra i klubbens verksamhet.

LLK styrelse genom ordförande
Anders Norr