Svaga områden


Isens svaga områden finns där värmen inte leds bort från isen och där vattnet rör sig, exempelvis:
  • broar
  • bryggor
  • vass
  • snö
  • grund
  • uddar
  • sund
  • utflöden
  • inflöden