Plurrningsteknik

Allmänt

Trots säkerhetstänkande händer det ibland att isen brister. Att i ord beskriva en plurrning går inte. Kroppen kommer i chocktillstånd. Det är mycket viktigt att ta det lugnt. Man har god tid på sig innan kroppens kyls ned. Rätt klädd kan du ligga still i en vak i mer än 20 minuter.

Vänd tillbaka

Med en ryggsäck full av luft flyter du högt i vattnet. Vänd dig åt det håll du kom ifrån. Där vet du ju att isen håller!

Isdubbar

Lösgör dina isdubbar och hugg tag i isen framför dig. Sannolikt spricker isen åter men efter några försök får du säkert fäste.

Benspark

Sparka med benen så du ligger horisontellt i vattnet. Detta underlättar uppstigningen mycket väsentligt. Undvik att ha fötterna under iskanten framför dig!

Dra dig upp

Nu kan du enkelt dra dig upp ur vaken. Även nu kan det hända att isen spricker framför dig. Tappa dock inte modet utan försök igen.
Snart bär isen. Fortsätt då krypandes på isen tills du nått säker is. Be dina vänner om hjälp att klä om till de torra kläderna du har med dig i din ryggsäck.