Prediktorns giltighetsområde


De modeller som prediktorn bygger på har tyvärr ganska begränsat giltighetsområde. Vänligen notera följande.

Variablernas definitionsområden

Temperatur  -30 till +4 °C
Vind  0 till 10 m/s
Molnighet 0 till 100 %
Luftfuktighet 0 till 100 %
Istjocklek 0,5 cm till 150 cm