Ispikens funktion

Ispiken är normalt utformad på ett sådant sätt att ett hugg resulterar i:
  1. Pikens spets går rakt genom isen. Isen brister snart. Lägg dig ned på isen och dra dig försiktigt tillbaka.
  2. Pikens spets går halvvägs genom isen. Isen håller kanske. Åk mycket varsamt, helst vänder du om till starkare is.
  3. Pikens spets gör knappt någon inverkan. Isen håller. Åk varsamt och kontrollera isen med jämna mellanrum.