Vocabulary for skating on natural ice
Phrases

English

Swedish

Finnish

Dutch

Help! Hjälp! Apua! Help!
I'm an ice skater. Jag är skridskoåkare Olen luistelija Ik ben een schaatser
How far is it to ...? Hur långt är det till ...? Pitkäkö matka ...? Hoe ver is het naar ...?
Is there ice on ...?
Has ... frozen over?
Is ... frozen?
Ligger isen på ...?
Ligger ...?
Onko ...-llä jäätä?
Onko ... jäässä?
Is er ijs op ...?
Is the ice strong enough? Håller isen? Kestääkö jää? Houdt het ijs?
Is there snow on the ice on ...? Ligger det snö på isen på ...? Onko ...-llä lunta jäällä? Is er sneeuw op het ijs op ...?
How many days ago did it snow the last time? Hur många dagar sedan snöade det sist? Milloin viimeksi satoi lunta? Hoeveel dagen geleden heeft het voor het laatst gesneeuwd?
How many days has there been ice on ...? Hur många dagar har det varit is på ...? Kuinka monta päivä on ollut jäätä ...-llä? Hoeveel dagen ligt er ijs?
The ice came three days ago. Isen lade sig för tre dagar sedan. Jääpeite saatiin kolme päivää sitten. Het ijs ligt er drie dagen.
Have you seen anyone ice skating on ...? Har ni sett någon åka skridskoskor på ...? Oletteko nähneet luistelijoita ...-llä? Heeft u iemand zien schaatsen op ...?
Nice weather, isn't it? Fint väder, eller hur? Kaunis päivä tänään, eikö? Lekker weer, hè?
What a wunderful ice! Vilken underbar is! Ihana jää! Wat een prachtig ijs!
Where is the sauna? Var är bastun? Missä sauna? Waar is de sauna?